İçeriğe geç

Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri

Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri suların biyolojik yöntemle arıtılması amacıyla 50 – 600 kişiye göre tasarlanmış kompakt bir arıtma tesisidir. Evsel atık su, modern toplumlarda büyük ve küçük ölçekli şehir, ilçe, kasaba ve köylerde insan tüketimi neticesinde oluşan kanalizasyon atık sulardır.

Doğal organik kirleticilere ek olarak evsel atıksularda yapay bir organik madde olan deterjan türevleri yoğun olarak bulunmaktadır.

Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri

Belirli nüfuslara göre standart hale getirilmiş havalandırma, çöktürme, çamur stabilizasyon havuzu ile işletme kabininden oluşan su arıtma sistemleridir.

İstenildiği takdirde arıtılan su filtrasyondan geçirilerek bahçe sulanmasında kullanılabilir. Evsel atık su arıtma tesisleri kum gibi inorganik kirleticileri bertaraf etmek amacı ile kum tutucu ünitelerinin yanında kaba pislikleri bertaraf eden ızgara ünitelerine sahiptirler. Fiziksel arıtma proseslerinin bulunduğu evsel arıtma tesisleri daha sonra biyoloijk yöntemler ile işletilmektedir.

Evsel su arıtma sistemleri, evsel sularda tatil köyü, otel, dinlenme tesisi veya şantiye gibi işletmelerin nispeten az olan atıksularını arıtma amacı ile kullanılabilinmektedir.

  •  İşletme ve bakım kolaylığı
  •  Düşük enerji tüketimi
  •  Fazla yer kaplamayan boyutlar
  •  Nakli montaj kolaylılığı
  •  Korozyona karşı dayanıklılık
  •  Gömülü veya zemin üstü uygulanabilirlik